Akbaba Gym > Spruitje WMO/WLZ > Family Power WMO

Family Power

Family Power is bedoeld voor gezinnen waarin er sprake is van zorgen rondom de opvoeding, relatie en het begeleiden van zorgkinderen met adhd, add of autisme. Maar ook gezinnen waar geen zorgen zijn, maar die graag het familiegevoel willen versterken of een leuke gezinsactiviteit willen plannen.

Na een zorgvuldige intake op het gebied van fysieke gezondheid en mentale problemen wordt er een programma Zorg op maat aangeboden voor alle gezinsleden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de problematiek die speelt in het gezin, bij de ouders, bij de kinderen en in het gehele gezinsleven.

Door middel van fysieke training waarbij aandacht is voor het vergroten van je zelfvertrouwen, kwaliteitsbevordering voor jongeren, leren beheersen van je krachten, trainen van je doorzettingsvermogen en opbouwen van je weerbaarheid wordt er een fundament gebouwd voor een stabieler zelfvertrouwen.

In de mentale coaching wordt er ook begeleid op bovenstaande punten en aandacht geschonken aan de onderlinge problematiek in het gezin.

Denk hierbij aan; opvoedingsgerelateerde problematiek, communicatie bevordering ouders, leren omgaan met je zorgkind, versterken broer/zus relaties.

Door de unieke combinatie van beide disciplines zien we op kort termijn een positieve groei in het zelfbeeld van de jongeren en groeit het zelfvertrouwen van de ouders betreft de opvoeding.

Het Laatste Nieuws

De Laatste Tweets

Vind Ons Op Facebook